ТАКСИ ЗА ВИДОВЕТЕ УСЛУГИ:

ТАКСИ С ДДС:

ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА МПС - след приемане и преди предаване

12 лв. - задължително

ОТ ВРАТА ДО ВРАТА

36 лв.

РЕГИСТРАЦИЯ НА МПС

144 лв.

ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ НА МПС

96 лв.

ДЕРЕГИСТРАЦИЯ НА МПС

72 лв.

ПОКУПКА НА МПС

Мин. 360 лв. или 3% от стойността по сделката

Мин. 360 лв. или 3% от стойността по сделката

ЗАСТРАХОВАНЕ НА МПС

12 лв.

ГОДИШЕН АБОНАМЕНТ НА МПС /5 услуги/

195 лв.

ПРЕГЛЕД В СЕРВИЗ НА МПС

78 лв.

ИЗЧАКВАНЕ/ ПРИСЪСТВИЕ ДО МПС

12 лв. - на всеки започнат час

ЗАМЕСТВАЩ АВТОМОБИЛ

45 лв.

∗ При комбиниране на няколко вида услуги, правим отстъпки!

∗ Всяка услуга се предплаща минимум 50% от размера на таксата!

∗ При желание от Ваша страна, можем да извършим и други индивидуални услуги!