Застраховка Гражданска отговорност на автомобилите

Автомобили

Застраховка Гражданска отговорност на автомобилите, се сключва за всеки един автомобил движещ се по републиканската пътна мрежа. Застраховката е задължителна и подлежите на санкции, ако

Read more Read more >